From the blog...

Na osnovu dosada postignutih rezultata, od strane kompanije „Philip Moris“ i grada Niša uručeno mi je Konstantinovo  priznanje. Bila je velika čast, biti sastavni deo cele manifestacije, koja je upriličena u okviru obeležavanja Milanskog edikta.

 

Have your say