Nastup u Rusiji

Nastup na Morskom festivalu. Bojana i Nikola Peković (gusle i harmonika)

Have your say